prečo my

Prinášame špičkový entertainment pre silné značky – kompetentne, spoľahlivo a efektívne.

RECALL ENTERTAINMENT s.r.o. Vám šetrí čas a zdroje pri tvorbe a optimalizácii špičkového zábavného programu ako súčasti vašej ponuky pre hostí na Vašich lodiach, vo Vašich hoteloch, na Vašich eventoch. Sme pre Vás ideálnym spojením s hudobníkmi, umelcami a kreatívnym ľuďmi všetkých žánrov po celej Európe. Máme prehľad a rozsiahle skúsenosti v oblasti tvorby entertainmentu na palubách výletnych lodí či už riečnych, alebo oceánskych. Ak väčšina Vašich hostí pochádza z nemecky hovoriacich regiónov Európy, sme pre Vás ten pravý partner. Vieme všetko o predstavách a očakávaniach nemeckého hosťa ohľadne jeho zábavy počas dovolenky. Či už je to maximalizácia obratu, zvýšovanie spokojnosti hostí alebo emocionálny prenos filozofie Vašej spoločnosti smerom k hosťom, v každom prípade profitujete z nášho dlhoročného Know-How, našich inovatívnych nápadov a našej rozsiahlej siete kontaktov na kreatívnej scéne. Pomôžeme Vám s koncepciou a vytvorením individuálnej formy entertainmentu, ktorá bude optimalizovaná do najmenších detailov za účelom dosiahnutia cieľov, ktoré ste si naplánovali.

Náš medzinárodný tím zjednocuje kreatívnych ľudí, organizáčné talenty, projektových manažérov, mediálnych profesionálov a talentových skautov. RECALL ENTERTAINMENT s.r.o. je etablovaný špecialista v oblasti entertainmentu a mediálnych služieb s referenciami po celej Európe.