nábor

Náš tím pre Vás, zrealizuje všetky personálne požiadavky v oblasti show a živej hudby. Toto obsahuje nábor, plánovanie, technickú podporu, organizáciu transferov osôb a techniky ako aj všetky s tým súvisiace formality. Pre potreby lodných spoločností zabezpečíme všetky požadované doklady, ako sú víza, lekárske prehliadky, certifikáty podľa štandardu STCW95 a v prípade potreby vieme zastrešiť aj zmluvné vzťahy vzhľadom k personalu. Postaráme sa o sledovanie platnosti dokladov a v požadovaných lehotách zariadime ich prípadné obnovenie.

Náš tím zorganizuje pre Vás v prípade potreby kastingy a prehrávky, aby Vám vopred prezentoval kandidátov a programy vhodné pre Vašu spločnosť, alebo event. Či už hľadáte hudobníka, malé obsadenie, alebo celý orchester – my zrealizujeme za Vás všetky nevyhnutné logistické a administratívne procedúry, a postaráme sa o hladký a usporiadaný priebeh vášho podujatia ako aj o najvhodnejšie obsadenie požadovaných pozícií. Sme v úzkom kontakte s hudobníkmi, umelcami a ostatnými súvisiacimi profesiami – pred, počas a po vystúpeniach. Samozrejme vždy kladieme dôraz na zachovanie maximálneho štandardu kvality. Charizma, skúsenosti a hudobné kvality sú nevyhnutnou súčasťou profilu našich umelcov. Okrem javiskových kvalít nezabúdame aj na ich sociálnu kompetenciu.