poradenstvo

Kreatívne nápady – dôsledná realizácia!

RECALL ENTERTAINMENT s.r.o. poskytuje poradenstvo prevádzkovateľom výletných lodí, usporiadateľom podujatí ako aj vybraným klientom v hotelovej branži pri dizajne a optimalizácii ich entertainmentu.  Toto zahŕňa prezentáciu nápadov pre vznik prvotného konceptu, prípadne optimalizáciu už existujúceho programu. Každá spoločnosť a trh potrebujú individuálnu analýzu. Naše koncepcie a obsah Vám poskytnú ucelený základ pre vytvorenie jedinečného entertainmentu.

Čerpáme z dlhoročných skúseností a poznatkov, a zároveň Vám dávame nové impulzy. Prediskutujeme s Vami všetky realizačné možnosti v rámci Vášho nastaveného rozpočtu. Pri tomto procese sledujeme maximálne zosúladenie našich a Vašich názorov a optimálny prenos filozofie Vašej značky smerom k Vašim hosťom. Rozdielne regióny pôsobenia, rozdielna štruktúra hostí, vaša firemná identita a k tomu sezónne špecifiká si vyžadujú individuálny koncept entertainmentu.

K tomu aby sme dosiahli to, že teória a prax nemajú k sebe ďaleko využívame profesionálny management kvality. V súlade s Vašimi potrebami uskutočníme pravidelné kontroly kvality a analýzu procesov na mieste, aby sme sa presvedčili, že Vami stanovené ciele sa darí plniť. Získané poznatky potom zhrnieme, spracujeme a predložíme Vám ich v podobe prehľadných reportov. V prípade potreby poskytneme Vašim spolupracovníkom na mieste typy a podnety ako by sa dali výsledky v konkrétnych oblastiach ďalej optimalizovať.